SourceSafe is dead, Long live TFS Basic!

На тази среща ще разгледаме предимствата на Team Foundation Server 2010 пред SourceSafe. Ще покажем колко лесно се инсталира TFS 2010 и какви функционалности предлага в сравнение със SourceSafe. Ще се спрем отново на въпросите около лицензиране и цени. Ще предложим теми и дати за следващите срещи.

Срещата ще се проведе на 26 ноември от 10.00 ч. в LiveMeeting. Добавете срещата в календара си: http://www.kulov.net/blogs/martin/SourceSafe%20is%20dead%20Long%20live%20TFS%20Basic!.ics