UC "14" Developer Training Kit

Съвсем скоро беше публикуван Unified Communications “14” Developer Training Kit. Той дава възможност за детайлно разучаване на всички аспекти на Microsoft Lync 2010 SDK, Unified Communications Managed API 3.0 SDK и Exchange Web Services Managed API 1.0 SDK, като са разгледани са следните теми:

  • Getting Started with Microsoft Lync Server 2010 and Exchange Server 2010 Development
  • Integrating Microsoft Lync 2010 Features with the Lync Controls
  • Building Contextual Conversation Applications with the Microsoft Lync 2010 Managed API
  • Building Communications Clients with the Lync 2010 Managed API
  • Getting Started with Exchange Web Services Managed API 1.0
  • Getting Started with Unified Communications Managed API 3.0
  • Building Communications Workflows with UCMA 3.0 Workflow SDK
  • Building Advanced Communications Solutions with UCMA 3.0
  • Microsoft Lync Server 2010 and Exchange Server 2010: Architecture and Deployment

Уменията, които изгражда този kit, повишават производителността и улеснява проектирането и създаването на бизнес процеси, които се основават на комуникациите и активно използват диапазона от функции, предлагани от Lync 2010 и Exchange (unified communications).

Можете да свалите training kit-a от тук - http://bit.ly/gWz9dU