Среща на Web Platform потребителската група

Web Platform User Group ще се събира отново на 02.06.2011 от 18:30ч в офиса ни (бул. Никола Вапцаров 55).

Темата ще бъде: Architecting loosely coupled ASP.NET MVC web applications
Лектори: Калоян Бочевски и Николай Райков
Николай и Калоян ще представят решение изградено по „loosely coupled” дизайн. Те ще разкажат за архитектурните принципи и как да се организира кода, така че решението да е възможно най-гъвкаво и стабилно от гледна точка на промяна. Ще се покрият и много други интересни примери и добри практики в изграждането на MVC сайт с ASP.NET:
- Dependency Injection with Spring.NET
- Custom authentication
- Custom attributes
- jQuery Grid with Model Binders
- Validation with Data Annotations
- Security (XSS Anti-Forgery token)
- covariance & contravariance - IQueryable<out T> интерфейс в .NET 4.0 and extension methods for .NET 3.5
- Unit testing (NUnit, Selenium)

Калоян и Николай са изключително опитни уеб програмисти, така че съм сигурен че материала ще е на много високо ниво. Очаквайте много код и примери, както и дискусии по теорията.

В началото на срещата ImagineCup 2011 екипа на Ради Атанасов ще представи и своето решение Walk2Help, с което спечели Българските финали на състезанието и с което ще представи България на световните финали в Ню Йорк.
Повече информация относно Walk2Help:
http://www.imaginecup.com/community/blog/team-walk2help-wins-imagine-cup-2011-bulgaria-finals
http://www.linkedin.com/company/walk2help
http://www.walk2help.com/
https://twitter.com/walk2help

Срещата ще бъде излъчвана на живо (по LiveMeeting), но за посетителите ще има кетъринг (този път бира!). Линк за LiveMeeting ще бъде публикуван на Facebook страницата: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_137641342957047

Може да се регистрирате за групата на следния адрес: http://register.sofiadev.org/