TechDays vierakynä: Kolmikerrosarkkitehtuurin evoluutio – CQRS

Blogin kirjoittaja Mikko Hytti, Fujitsu Services. Jopa hieman provokatiivisesti nimetyssä luennossa käydään läpi Command and Query Responsibility Separation –arkkitehtuuria ja Event Sourcin -suunnittelumallia. Kyseessä on hyvin laaja aihealue, jossa kerkeämme monilta osin raapaisemaan vain pintaa ja toivottavasti luomaan hyvän valmiuden ja halun oppia lisää. Laajuuden myötä aiheeseen liittyy monia hyödyllisiä ajatuksia, joita voi hyödyntää kokonaisuudessaan tai vaikka erikseen valikoimalla tarpeen mukaan. Esityksessä käydään läpi mm. arkkitehtuurin soveltuvuus massiivista skaalautuvuutta vaativissa järjestelmissä, kuten facebook. Toisaalta tarkastelemme, mitä hyötyjä aihealue tarjoaa ”normaaleille”, liiketoimintalogiikkaa sisältäville sovelluksille (kuten toteutuksen jakaminen pienempiin hallittaviin palasiin, ORM:n yksinkertaistuminen, eksplisiittinen audit trail ja tapahtumapohjainen integraatiorajapinta sovellukseen).

Kannattaa tarkistaa myös Pasi Taiveen CQRS käytännössä -esitys, jolle tämä esitys luo pohjan. Pasi käy aihealutta läpi koodiesimerkein.