Hvor finner jeg informasjon om Visual Studio Team Services og TFS 2015

Oppdateringene av Visual Studio og TFS skjer nå nær kontinuerlig.  Visual Studio Team Services, det nye navnet på hva som tidligere het Visual Studio Online, oppdateres hver 3dje uke, mens Visual Studio og TFS “On-premises” oppdateres ca 4 ganger per år.  Det legges til nye features, og  bug’er fikses.  Samtidig utvides området som dekkes av disse produktene.  Del-produkter som Application Insight og Release Management er typiske her, og som dekker deler av de behovene som finnes innen DevOps. 

Release arkivet

Det ligger en veldig bra oversikt over hva som er sluppet og hva som er planlagt for VSTS og TFS server på VSTS siten her.    Den har en seksjon for “Features under development”

Her ser man når tingene kommer på VSTS, kolonnen til venstre og hvilken update de er forventet å komme for TFS Server.

Samtidig har man seksjonen for “Current features”, og da menes det for VSTS. 

Igjen så viser kolonnen til venstre når den ble lagt ut på VSTS, mens kolonnen til høyre viser hvilken server versjon den kommer i.   Her ser man også helt klart at features kommer tidligere I VSTS – som forventet, og at de forsøker å få disse over til server så fort som mulig, men det er jo mange godbiter som nok tar litt tid.   En av disse er Package Management, Nuget server på VSTS, lenge etterspurt, men som tar litt tid før den kommer på TFS Server.  Her finnes det hybrid-løsninger som man kan anvende, de kommer vi tilbake til i en egen post.

Feature oversikt

Det er ganske nylig blitt gjort en ny oversiktsside for TFS features, se på denne linken:  https://aka.ms/vsts-tfs-index

Denne siden tar den motsatte vinklingen av release arkivet og viser en oversikt over de fleste (vi tør ikke si alle), featurene i VSTS/TFS.

Den er delt inn I underseksjoner, se linkene under (1).   I hver underseksjon, som (2) for aksess,  er det kort beskrevet de forskjellige funksjonene med linker til aktuelle andre sider (4).  Der hvor det er forskjeller mellom VSTS og TFS er dette angitt og med da forskjellige linker (3).

Dette er en ypperlig side for å bli kjent med hele VSTS/TFS, og for å sette seg inn I ny funksjonalitet er den en uvurderlig bra  start, se f.eks. denne om Release.

 

 Så lurte du f.eks. på om TFS Release Management støttet Docker, eller Chef – vel, veldig enkelt å se her!