Konkurransebetingelser julekalender 2014

 

Generelle konkurransebetingelser:

1. Denne konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, unntatt ansatte i Microsoft Norge, dets konsernselskap, reklamebyråer og deres nærmeste familie (som i denne forbindelse omfatter ektefelle, foreldre, søsken, barn eller personer som bor i samme husholdning som disse ansatte), samt alle andre som yrkesmessig er tilknyttet denne konkurransen. Deltakerne må være over 18 år for å delta. Microsoft forbeholder seg retten til å bekrefte deltakernes berettigelse til deltakelse samt å sjekke deres identitet.
2. Deltakerne anses å ha godtatt disse betingelsene og akseptert å være bundet av betingelsene ved påmelding til konkurransen.

Deltakelse3. Konkurransen starter den 1.desember og slutter den 24.desember (konkurranseperioden). Konkurransebidrag som mottas etter konkurranseperiodens utløp vil ikke være kvalifisert til å delta i konkurransen.
4. Ingen kjøp er påkrevd for å delta i konkurransen.

5. Hver deltaker kan delta med 48 konkurransebidrag. Bidrag utover dette avvises.
6. For å delta i trekningen av premien må du dele på Facebook eller tweete én eller flere luker til vår julekalender. Du trenger en åpen profil på Facebook, og posten må deles som public for at vi  skal kunne se den, og gi deg et lodd. Jo flere forskjellige luker (dager) du deler/tweeter om, jo større sjanse har du for å vinne hovedpremien. En deling/tweet per dag er lik ett lodd i trekningen. Du kan maks ha én registrering per dag, selv om du twitrer om/deler samme luke flere ganger. Vi ønsker ikke at dette skal være spam. Kravet til delingen/tweeten er at den skal minimum innehold lenken til luken, en tekst med lukenummer og hashtaggen #msdnjul.
7. Bidrag som ikke er fullstendige, uleselige eller skadet vil bli ansett som ugyldige. Det aksepteres intet ansvar for bidrag som forsvinner, blir forsinket eller blir skadet under overføring.
8. Personer som bryter disse vilkårene vil bli diskvalifisert.

Hvordan vinne9. Vinneren vil bli funnet ved trekning 27.desember. Hver dag registrerer vi alle facebook-/twitterbrukere som har benyttet #msdnjul den aktuelle dagen. Du trenger en åpen profil på Facebook, og posten må deles som public for at vi
skal kunne se den, og gi deg et lodd. Trekningen av hovedpremien vil være tilfeldig fra den samlede listen av brukere.

Premien
10. Premien vil bestå av en Surface pro 3 til en verdi av kr 10.000. Premien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder seg retten til å ombytte premien med et alternativ av tilsvarende verdi eller høyere. Videre kan endringer i spesifikasjoner forekomme.

11. Microsoft vil pr. e-mailkontakte Vi9nneren innen to uker etter at Vinneren er funnet. Evt. innsettes: Hvis en Vinner ikke innen 4 uker fra meddelelsen svarer, så anses vinneren for å ha avstått fra å motta premien og en alternativ vinner vil bli funnet.

12. Vinneren er selv ansvarlig for å betale skatt av premien.
Personopplysninger 13. Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med denne konkurransen behandles i overensstemmelse med Microsofts erklæring om beskyttelse av personopplysninger som finnes på http://privacy.microsoft.com/. Ved å delta i denne konkurransen, samtykker du uttrykkelig til bruk av dine personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen.

14. Microsoft vil bruke personopplysningene for å kontakte deltakerne for å bekrefte deltakelsen og for å kontakte Vinneren. Alle personopplysninger vil bli slettet ca 6 uker etter vinneren har blitt valgt.

15. Du har rett til at be Microsoft om innsyn i dine personopplysninger.

Generelt
16. Disse vilkår og betingelser, gjennomføringen av denne konkurransen og fortolkningen og håndhevelsen av disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett. Deltakere underlegger sig ugjenkallelig og eksklusivt domstolene i Norge.

17. Microsoft kan ikke garantere for ytelsen til noen tredje part og skal ikke holdes ansvarlige for noen handling eller brudd på plikter av noen tredje part. Deltakere aksepterer at Microsoft ikke har noe ansvar overhodet for personskader, tap, kostnader, skader eller misnøye av noe slag i forbindelse med konkurransen, herunder som følge av deltakelse, eller manglende deltakelse, i konkurransen eller aksept eller feilaktig bruk av premien. Ingenting i dette avsnittet skal begrense Microsofts forpliktelse med hensyn til død eller personskader oppstått som en følge av selskapets uaktsomhet eller svindel.

18. Arrangøren er Microsoft Norge AS, Lysaker Torg 45, NO-1366 Lysaker, att. Hanne Wulff / hawulf@microsoft.com.
19. Arrangøren forbeholder seg retten til, under rimelige omstendigheter, å avlyse denne konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt, uten derved å pådra seg noen form for ansvar.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurransebetingelser for app-konkurransen i luke 7:

 

1. Denne konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, unntatt ansatte i Microsoft Norge, dets konsernselskap, reklamebyråer og deres nærmeste familie (som i denne forbindelse omfatter ektefelle, foreldre, søsken, barn eller personer som bor i samme husholdning som disse ansatte), samt alle andre som yrkesmessig er tilknyttet denne konkurransen. Deltakerne må være over 18 år for å delta. Microsoft forbeholder seg retten til å bekrefte deltakernes berettigelse til deltakelse samt å sjekke deres identitet.

2. Deltakerne anses å ha godtatt disse betingelsene og akseptert å være bundet av betingelsene ved påmelding til konkurransen.

 

Deltakelse3. Konkurransen starter den 7.desember 2014 og slutter den 24.desember 2014 kl 17.00 (konkurranseperioden). Konkurransebidrag som mottas etter konkurranseperiodens utløp vil ikke være kvalifisert til å delta i konkurransen.

4. Ingen kjøp er påkrevd for å delta i konkurransen.

5. Hver deltaker kan delta med 3 konkurransebidrag. Bidrag utover dette avvises.

6. For å være berettiget til å vinne premien(e), må deltakerne lage og publisere en jule app. Tema på appen må være jul, utover det står man fritt til å velge innhold selv. Appen må være publisert i Windows Store / Windows Phone Store. En lenke til appen sendes på mail til hawulf@microsoft.com.

7. Bidrag som ikke er fullstendige, uleselige eller skadet vil bli ansett som ugyldige. Det aksepteres intet ansvar for bidrag som forsvinner, blir forsinket eller blir skadet under overføring.

8. Personer som bryter disse vilkårene vil bli diskvalifisert.

Hvordan vinne9. Vinneren vil bli funnet ved at en jury fra Microsoft som kårer den beste appen basert på en helhetlig vurdering av de innsendte bidragene.

Premien

10. Premien vil bestå av en Dell Venue 8 Pro til en verdi av NOK 1800,-. Premien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder seg retten til å ombytte premien med et alternativ av tilsvarende verdi eller høyere. Videre kan endringer i spesifikasjoner forekomme.

11. Microsoft vil pr. e-mail kontakte Vinneren innen to uker etter at Vinneren er funnet. Hvis en Vinner ikke innen 4 uker fra meddelelsen svarer, så anses vinneren for å ha avstått fra å motta premien og en alternativ vinner vil bli funnet.

12. Vinneren er selv ansvarlig for å betale skatt av premien.

Personopplysninger 13. Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med denne konkurransen behandles i overensstemmelse med Microsofts erklæring om beskyttelse av personopplysninger som finnes på http://privacy.microsoft.com/. Ved å delta i denne konkurransen, samtykker du uttrykkelig til bruk av dine personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen.

14. Microsoft vil bruke  personopplysningene for å kontakte deltakerne for å bekrefte deltakelsen og for å kontakte Vinneren.  Alle personopplysninger vil bli slettet ca 6 uker etter vinneren har blitt valgt.

15. Du har rett til at be Microsoft om innsyn i dine personopplysninger.

Generelt

16. Disse vilkår og betingelser, gjennomføringen av denne konkurransen og fortolkningen og håndhevelsen av disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett. Deltakere underlegger sig ugjenkallelig og eksklusivt domstolene i Norge.

17. Microsoft kan ikke garantere for ytelsen til noen tredje part og skal ikke holdes ansvarlige for noen handling eller brudd på plikter av noen tredje part. Deltakere aksepterer at Microsoft ikke har noe ansvar overhodet for personskader, tap, kostnader, skader eller misnøye av noe slag i forbindelse med konkurransen, herunder som følge av deltakelse, eller manglende deltakelse, i konkurransen eller aksept eller feilaktig bruk av premien. Ingenting i dette avsnittet skal begrense Microsofts forpliktelse med hensyn til død eller personskader oppstått som en følge av selskapets uaktsomhet eller svindel.

18. Arrangøren er  Microsoft Norge AS, Lysaker Torg 45, NO-1366 Lysaker - att. Hanne Wulff / hawulf@microsoft.com.

19. Arrangøren forbeholder seg retten til, under rimelige omstendigheter, å avlyse denne konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt, uten derved å pådra seg noen form for ansvar.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurransebetingelser LUKE 12

 

1. Denne
konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, unntatt ansatte i Microsoft
Norge, dets konsernselskap, reklamebyråer og deres nærmeste familie (som i
denne forbindelse omfatter ektefelle, foreldre, søsken, barn eller personer som
bor i samme husholdning som disse ansatte), samt alle andre som yrkesmessig er
tilknyttet denne konkurransen. Deltakerne må være over 18 år for å delta. Microsoft
forbeholder seg retten til å bekrefte deltakernes berettigelse til deltakelse
samt å sjekke deres identitet.

2. Deltakerne anses å ha godtatt disse betingelsene og akseptert å være
bundet av betingelsene ved påmelding til konkurransen.

 

Deltakelse3. Konkurransen starter den 12. desember og
slutter den 24. desember kl 17.00 (konkurranseperioden). Konkurransebidrag som
mottas etter konkurranseperiodens utløp vil ikke være kvalifisert til å delta i
konkurransen.

4. Ingen kjøp er påkrevd for å delta i konkurransen.

5. Hver
deltaker kan delta med 1 konkurransebidrag. Bidrag utover dette avvises.

6. For å være berettiget til å vinne premien(e), må deltakerne lage en
juleside i WebProsjekt i Visual Studio som hostes i Azure. Prosjektet må deles
med oss på mail til hawulf@microsoft.com
for å delta i konkurransen.

7. Bidrag
som ikke er fullstendige, uleselige eller skadet vil bli ansett som ugyldige.
Det aksepteres intet ansvar for bidrag som forsvinner, blir forsinket eller
blir skadet under overføring.

8. Personer som bryter disse vilkårene vil bli diskvalifisert.

Hvordan vinne9. Vinneren vil bli funnet ved at en jury kårer
det beste innsendte bidraget.

 

Premien

10. Premien vil bestå av en Multiroom Høyttaler fra LG til en verdi av NOK
1499,-. Premien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder seg
retten til å ombytte premien med et alternativ av tilsvarende verdi eller høyere.
Videre kan endringer i spesifikasjoner forekomme.

11.
Microsoft vil pr. e-mail kontakte Vinneren innen to uker etter at Vinneren er
funnet. Hvis en Vinner ikke innen 4 uker fra meddelelsen svarer, så anses vinneren
for å ha avstått fra å motta premien og en alternativ vinner vil bli funnet.

12. Vinneren
er selv ansvarlig for å betale skatt av premien.

Personopplysninger 13. Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse
med denne konkurransen behandles i overensstemmelse med Microsofts erklæring om
beskyttelse av personopplysninger som finnes på http://privacy.microsoft.com/. Ved å delta i
denne konkurransen, samtykker du uttrykkelig til bruk av dine
personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen.

14.
Microsoft vil bruke  personopplysningene for
å kontakte deltakerne for å bekrefte deltakelsen og for å kontakte Vinneren.  Alle personopplysninger vil bli slettet ca 6
uker etter vinneren har blitt valgt.

15. Du har
rett til at be Microsoft om innsyn i dine personopplysninger.

Generelt

16. Disse vilkår og betingelser, gjennomføringen av denne konkurransen og fortolkningen
og håndhevelsen av disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt
og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett. Deltakere underlegger sig ugjenkallelig
og eksklusivt domstolene i Norge.

17. Microsoft
kan ikke garantere for ytelsen til noen tredje part og skal ikke holdes
ansvarlige for noen handling eller brudd på plikter av noen tredje part.
Deltakere aksepterer at Microsoft ikke har noe ansvar overhodet for
personskader, tap, kostnader, skader eller misnøye av noe slag i forbindelse
med konkurransen, herunder som følge av deltakelse, eller manglende deltakelse,
i konkurransen eller aksept eller feilaktig bruk av premien. Ingenting i dette
avsnittet skal begrense Microsofts forpliktelse med hensyn til død eller
personskader oppstått som en følge av selskapets uaktsomhet eller svindel.

18. Arrangøren
er Microsoft Norge AS, Lysaker Torg 45, NO-1366 Lysaker  att. Hanne
Wulff / hawulf@microsoft.com

19. Arrangøren forbeholder seg retten til, under rimelige omstendigheter, å
avlyse denne konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt, uten derved å
pådra seg noen form for ansvar.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurransebetingelser Luke 18 i julekalenderen 2014

 

1. Denne
konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, unntatt ansatte i Microsoft
Norge, dets konsernselskap, reklamebyråer og deres nærmeste familie (som i
denne forbindelse omfatter ektefelle, foreldre, søsken, barn eller personer som
bor i samme husholdning som disse ansatte), samt alle andre som yrkesmessig er
tilknyttet denne konkurransen. Deltakerne må være over 18 år for å delta. Microsoft
forbeholder seg retten til å bekrefte deltakernes berettigelse til deltakelse
samt å sjekke deres identitet.

2. Deltakerne anses å ha godtatt disse betingelsene og akseptert å være
bundet av betingelsene ved påmelding til konkurransen.

 

Deltakelse3. Konkurransen starter den 18.desember kl 10.00
og slutter den 18. desember kl 24.00 (konkurranseperioden). Konkurransebidrag
som mottas etter konkurranseperiodens utløp vil ikke være kvalifisert til å
delta i konkurransen.

4. Ingen kjøp er påkrevd for å delta i konkurransen.

5. Hver
deltaker kan delta med 1 konkurransebidrag. Bidrag utover dette avvises.

6. For å være berettiget til å vinne
premien(e), må deltakerne delta i qiuzen i luke 18 i julekalenderen (http://1drv.ms/1DxFxsA) og ha minimum 75%
rett svar.

7. Bidrag som ikke er fullstendige,
uleselige eller skadet vil bli ansett som ugyldige. Det aksepteres intet ansvar
for bidrag som forsvinner, blir forsinket eller blir skadet under overføring.

8. Personer som bryter disse vilkårene vil bli diskvalifisert.

Hvordan vinne9. Vinneren vil bli funnet ved loddtrekning
mellom alle som har minimum 75% rett svar på quizen.

Premien

10. Premien vil bestå av en Nokia Lumia 735 til en verdi av NOK 2000,-.. Premien
kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder seg retten til å
ombytte premien med et alternativ av tilsvarende verdi eller høyere. Videre kan
endringer i spesifikasjoner forekomme.

11.
Microsoft vil pr. e-mail kontakte Vinneren innen to uker etter at Vinneren er
funnet. Hvis en Vinner ikke innen 4 uker fra meddelelsen svarer, så anses vinneren
for å ha avstått fra å motta premien og en alternativ vinner vil bli funnet.

12. Vinneren
er selv ansvarlig for å betale skatt av premien.

Personopplysninger 13. Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse
med denne konkurransen behandles i overensstemmelse med Microsofts erklæring om
beskyttelse av personopplysninger som finnes på http://privacy.microsoft.com/. Ved å delta i
denne konkurransen, samtykker du uttrykkelig til bruk av dine personopplysninger
i henhold til denne Personvernerklæringen.

14.
Microsoft vil bruke  personopplysningene for
å kontakte deltakerne for å bekrefte deltakelsen og for å kontakte Vinneren.  Alle personopplysninger vil bli slettet ca 6
uker etter vinneren har blitt valgt.

15. Du har
rett til at be Microsoft om innsyn i dine personopplysninger.

Generelt

16. Disse vilkår og betingelser, gjennomføringen av denne konkurransen og fortolkningen
og håndhevelsen av disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt
og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett. Deltakere underlegger sig ugjenkallelig
og eksklusivt domstolene i Norge.

17. Microsoft
kan ikke garantere for ytelsen til noen tredje part og skal ikke holdes
ansvarlige for noen handling eller brudd på plikter av noen tredje part.
Deltakere aksepterer at Microsoft ikke har noe ansvar overhodet for
personskader, tap, kostnader, skader eller misnøye av noe slag i forbindelse
med konkurransen, herunder som følge av deltakelse, eller manglende deltakelse,
i konkurransen eller aksept eller feilaktig bruk av premien. Ingenting i dette
avsnittet skal begrense Microsofts forpliktelse med hensyn til død eller
personskader oppstått som en følge av selskapets uaktsomhet eller svindel.

18. Arrangøren
er  Microsoft
Norge AS, Lysaker Torg 45, NO-1366 Lysaker  att. Hanne Wulff /
hawulf@microsoft.com.

19. Arrangøren forbeholder seg retten til, under rimelige omstendigheter, å
avlyse denne konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt, uten derved å
pådra seg noen form for ansvar.