Programvarehus står sterkere sammen

Microsoft hjelper programvarehus å vokse

Microsoft Norge ønsker å hjelpe Norge med å bli en ledende aktør innen digital transformasjon. På veien mot en slik posisjon, ønsker vi å arbeide med andre programvarehus, enda tettere enn tidligere. Solide bånd til partnere vil styrke mulighetene til å være innovative og til å raskere kunne levere relevante løsninger mot visse sektorer, enn hva man som selskap ville hatt muligheten til helt alene. Hva betyr dette, og hvordan ser Microsoft for seg et slikt samarbeid? I denne bloggposten ønsker vi å dele våre innsikter knyttet til dette temaet.

Avdelingen jeg jobber i, DX  (Developer Experience), er en avdeling som først og fremst sikter mot selskaper som selv utvikler programvarer, også kalt ISV’er (heretter omtalt som programvarehus). Vi definerer et selskap som en ISV når det selger programvare uavhengig av standardiserte løsninger (les: dersom et selskap implementerer tilpassede løsninger, anser vi disse partnerne som systemintegratorer). Dette gjelder standard applikasjoner som generelt tilbys som SaaS-løsninger.

Vi skaper fremgang, sammen

At programvarehusene som partner er selvstendige av natur betyr i hovedsak at selskapet har mulighet til å fungere godt helt på egenhånd. Derfor tilbyr Microsoft den støtten som tilfører programvarehusene en ekstra verdi. Vi tilpasser vår støtte på bakgrunn av hvilke områder den enkelte partner trenger denne støtten mest. Vår hjelp inkluderer blant annet delte markedsføringsaktiviteter, sett at dette er en aktivitet som bidrar til at det enkelte programvarehus bli mer anerkjent og oppnår enda større suksess. Vi har ett mål, og det er å vokse sammen. Vårt veiledende prinsipp er at partnerens løsning vil bli enten delvis eller fullstendig basert på en plattform utviklet av Microsoft. Plattformen kan være Windows, Office 365 eller Dynamics.  Vår skybaserte plattform, Microsoft Azure er i dag den plattformen som opplever den desidert største veksten. Vår støtte avhenger av den tekniske løsningen som programvarehuset allerede tilbyr, deres forretningsidè og forventet antall av sluttbrukere.

Ulik støtte på ulike områder

Det er særdeles viktig å se på typen programvarehus og hvilken del av modningsfasen selskapet befinner seg i. Er det en start-up, eller et godt etablert selskap som nyter flere års erfaring? Det kreves ulike støtteaktiviteter til hver av disse fasene. For ett selskap kan en delt presseomtale være av stor verdi, mens for et annet selskap er det mer effektivt å kunne vise til tekniske resultater av løsningskonsepter. For alle selskaper gir det nødvendigvis ikke mening å være 100% skybaserte, dette avhenger av hvilken fase de befinner seg i på modenhetsskalaen. Figuren under viser de ulike fasene vi skiller mellom og hva slags støtte som er relevant i de respektive fasene. 

1

Det første steget

Klarer du å gjenkjenne programvarehuset ditt i figuren over? Er din løsning for øyeblikket, eller kommer den eventuelt i fremtiden til å bli utviklet på en av de ovennevnte Microsoft-plattformene? Trenger du støtte og ser allerede nå hvilke fordeler du har som Microsoft-partner? Dette er starten på vår vei til å hjelpe deg som programvarehus videre i et marked preget av stadige endringer, der man som selskap må være klar til å handle raskt for å holde følge med sine konkurrenter. Vårt lokale team ønsker sammen med deg å finne ut hvordan vi best mulig kan hjelpe ditt programvarehus til større vekst, med et mål om å oppnå fremgang sammen. Trenger du rådgivning knyttet til nåværende drift, eller er du et selskap i oppstartsfasen og kunne tenke deg tilbakemelding på ditt konsept eller idè? Kanskje er du klar for teknisk støtte hva gjelder utvikling av løsninger, slik som nyttige verktøy for utviklere, online-treninger og programmer for å teste dine løsninger? Ønsker du å migrere dine løsninger til skyen, eller har du heller et behov for støtte knyttet til co-marketingaktiviteter og salg av løsningen din?
Start allerede nå med rådgivning fra våre eksperter både på den tekniske siden og på forretningssiden. Vårt team består av spesialister som kan hjelpe deg med både tekniske og forretningsmessige spørsmål.

Tror du Microsoft sine plattformer kan hjelpe din bedrift med å oppnå ønsket vekst? Ønsker du tilbakemelding eller råd relatert til din forretningsmodell og samtidig lære mer om påvirkningen digital transformasjon har på disse?
Kontakt oss ved å sende vår forretningsutvikler Garzai en mail <a-gaehsa@microsoft.com> og fortell innen hvilket område ditt programvarehus ønsker rådgivning og støtte, så kan vi sammen finne ut hvordan vi kan samarbeide videre. Garzai kan også gi deg nyttig informasjon relatert til relevante workshops, både tekniske og forretningsrelaterte, som arrangeres lokalt og som er helt kostnadsfritt å delta på.