SQL Server 2012 Parallel Datawarehouse -esittely 30.5.2013

SQL Server 2012 Parallel Datawarehouse esiteltiin kumppaneillemme 30.5.2013

Parallel Datawarehouse (versio 2) on tehokas erityisesti tietovarastointitarpeisiin suunniteltu rinnakkaisprosessoinnin (massive parallel processing) mahdollistava Datawarehouse Appliance, jossa ohjelmisto on optimoitu laitteiston kanssa optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Esimerkiksi yhteistyökumppanimme HP:n kanssa ratkaisu toimitetaan alkaen ¼ Rack-ratkaisuista skaalautuen tarvittaessa lopullisessa kokoonpanossa yli Petatavuun. Nimensämukaisesti siinä hallitaan tehokkaasti tiedon latauksia, tallennusta sekä kyselyitä, haluttaessa yhdistellen relaationaalisia tietorakenteita mm. Hadoop-lähteiteisiin.

MS SQL Server 2012 PDW v2 mahdollistaa siis suurten tietomäärien lataamisen ja hallinnoinnin sekä tehostaa tietovarastokyselyjä tuntuvasti. Uskomme sen tarjoavan markkinoiden kustannustehokkaimman ratkaisun yli teratavun tietovarastoinnille. Ratkaisun keskeiset edut ovat:

  • Tehokkaat kyselyt muistinvaraisuuteen perustuen (xVelocity, sarakeindeksointi)
  • Hadoop-rakenteisen Big Datan integraatio relaationaalisiin tietovarastorakenteisiin ns. Polybase–teknologiaa hyödyntäen
  • Lähes lineaarinen skaalautuvuus jopa Petatavuun asti

Ottamalla Data Appliance –ratkaisu tietovarastoinnin moottoriksi nopeutetaan tietovarastohankkeen läpivientiä sekä varmistutaan suorituskyvystä, koska ohjelmisto ja laitteisto on valmiiksi konfiguroitu parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

SQL2012PDW_MARKOHOT.pdf