TechDays lähestyy

Kutsu kevään suurimpaan IT -asiantuntijoiden ja -managereiden tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen 5.-6.3.

Kevään suurin tapahtuma on enää muutaman viikon päässä, joten nyt on hyvä aika valottaa tulevan tilaisuuden sisältöä hieman tarkemmin. Päivien ohjelma nähtävissä osoitteessa www.techdays.fi.

Seminaari tarjoaa mahdollisuuden ensimmäistä kertaa Suomessa kuulla Windows 7:sta, Windows Server 2008:sta ja monista muista tuoreista ja olemassa olevista teknologioista ja parhaista tavoista konfiguroida, käyttää ja hallita niitä. IT-Managereille olemme laatineet osaseminaarin, jossa pohditaan tietotekniikan muutosta, tapoja vastata tämän hetken haasteisiin, sekä saada kattavan yleiskuvan tietotekniikan tarjoamista mahdollisuuksista nyt ja lähitulevaisuudessa.

• Windows 7:n ominaisuudet, vaatimukset, infra, käyttöönotto ja hallinta

• Windows Server 2008 R2 - Live Migration, Direct Access, Branch Cache.

• Virtualisointi palvelimissa, työasemissa ja ohjelmistoissa

• Millainen on moderni keskitetysti hallittu, automatisoitu, virtualisoitu ja ylläpitäjän työmäärää helpottava työasema-infra?

• Millä tavoin tietotekniikka muuttuu seuraavan kymmenen vuoden aikana?

• Exchange 2007, mobiililaitteet sekä niiden keskitetyn hallinnan ratkaisut

• Forefront "Stirling"

• Identity Lifecycle Manager V2

• Pikaviestit, puhelin, puhelinvaihde ja neuvottelut kaikki yhdessä - Office Communications Server 2007 R2

• SQL Server 2008 ominaisuudet ja parhaat käytännöt migraatioista, Business Intelligence

Tapahtuma on suurin Microsoft -tapahtuma Suomessa. Tarjolla on 66 teknistä seminaariesitystä suunnattu IT-asiantuntijoille, parhaiden suomalaisien ja ulkomaisien puhujien pitämänä.

• Jeff Wettlaufer, Microsoft Corporation (hallinta)

• Tony Krijnen, Microsoft Hollanti (Windows 7, Windows Server 2008 R2)

• Daniel van Soest, Microsoft Hollanti (Windows 7, Windows Server 2008 R2)

• Johan Blom, Forefront MVP

• Mathias Carlberg, Microsoft Ruotsi (indetiteetinhallinta)

• 40 suomalaista MVP:tä ja huippuasiantuntijaa, jotka löydät ohjelmastamme

Ohjelma on jaettu seuraaviin osiin:

Palvelinkäyttöjärjestelmät

Tutustu ensi kertaa suomessa Windows Server 2008R2 uusiin ominaisuuksiin kuten Live Migration, Direct Access, Branch Cache. Saa laajalti tietoa virtualisoinnin käytöstä palvelimissa, työpöydällä ja infrassa, sekä tutustu vikasietoisien virtualisoitujen tietokeskusten rakentamiseen. Keskustele syvällisesti AD:n hallinnasta ja Powershellistä sekä kuule laajempi tiekartta Windows -palvelimen etenemisestä ja sen olemassa olevien versioiden elinkaaresta.

Työasemat ja hallinta

Windows 7 ensi kerran esillä ja tutustuttavana Suomessa. Tutustu käyttöjärjestelmien tiekarttaan sekä siihen kuinka Vistan ja 7:n käyttöönotto tehdään. Saat myöskin tietoa siitä kuinka rakennetaan moderni työasemainfra ja mitkä ovat sen rakenneosat. Lisäksi voit tutustua esimerkkiin miltä näyttää 7:lla toteutettu tietotyöympäristö ympäristö käyttäjän näkökulmasta.

Sähköposti ja viestintä

Onko Exchange 2003 -palvelimesi rauta tulossa vaihtoikään? Kuule parhaat käytännöt, joiden avulla siirtyä uutta 64 bittistä rautaa hyödyntävän Exchange -version käyttöön (2007). Voit myös tutustua millaisia sähköpostipalveluita tuorein Exchange tarjoaa sekä keinoihin, joilla voit automatisoida matkapuhelimien hallintaa. Tutustumme myös tuoreimpiin ja tulossa oleviin mobiililaitteisiin.

Infra

Miten tietotekniikka ja -ympäristöt ovat kehittymässä seuraavan kymmenen vuoden aikana? Kuinka huomioin sen? Millainen on tämän päivän tai tulevaisuuden hyvä tietotyöympäristö? Millainen on sen rakenne ja mistä se koostuu? Näihin kysymyksiin esitetään ajatuksia ja ratkaisuja Infrastuktuuriosiossa. Lisäksi tutustumme IPv6:een.

Hallinta

Hallintaosiossa tutustutaan siihen, mitä välineitä ja tapoja hallita tietotekniikkaa modernit hallintavälineet tarjoavat IT -asiantuntijoille, kuinka heterogeenisia ympäristöjä voidaan hallita yhdellä hallintaratkaisuilla, keskittää valvontatietoja, kerätä käytettävyystietoja ja toimenpidehavaintoja sekä hallita automaattisia ja käyttäjien lähettämiä palvelupyyntöjä.

Tietoturva

Mitä ovat tietoturvan kokonaisratkaisut joissa eri osa-alueiden turvaratkaisun keskustelevat keskenään ja yhteistoiminnassa torjuvat tietoturvauhkia. Kuinka turvataan verkon reunan turvallisuus ja kuinka tarjotaan sekä omille käyttäjille että 3. osapuolen henkilöille turvallinen pääsy eri järjestelmiin ja palveluihin. Kuinka suojataan, varmistetaan ja palautetaan tiedot ja dynaamisen tietokeskuksen virtuaalikoneet. Syväosaajakeskustelu tietoturvaohjelmistoista.

Tietokannat ja BI

SQL Server 2008, Business Intelligence. Luentosarjassa käydään läpi uuden Microsoft SQL Server 2008:n tärkeimmät ominaisuudet, perustellaan miksi vanhemmista versioista kannattaa päivittää ja kerrotaan miten se tehdään. Voit tulla keskustelemaan ja kuulemaan parhaita käytäntöjä tuotantoympäristön hallinnasta ja valvonnasta. Business Intelligence -luennoissa käydään läpi nykyaikaisen ratkaisun toteutusvaihtoehtoja sekä tuote- että toteutusprojektin näkökulmasta. Kuinka optimoida lisensointi.

Tietotyö

Kuinka toteutetaan onnistunut Office 2007 käyttöönotto, kokemuksia. Kuinka hyödynnetään Sharepoint -palvelinta tietotyöntekijöiden informaatiokeskuksena ja osana tietotyötä. Kuinka toteutetaan onnistunut Sharepoint -tai Enterprise Search käyttöönotto. Syväosaajakeskustelu SharePoint -palvelinten ylläpidosta.

                               

Tervetuloa täydentämään tietämystäsi sekä keskustelemaan meidän ja kollegoidesi kanssa! Toivomme ilmoittaututumisia 16.2. mennessä.

 

Janne