MSDNVietnam và TechnetVietnam chính thức được giới thiệu

Hôm nay tại TP Hồ CHí Minh, Microsoft phối hợp cùng hội tin học Việt Nam, chính thức giới thiệu 2 cổng thông tin công nghệ dành cho cộng đồng lập trình viên và cộng đồng hệ thống thông tin vớ sự chứng kiến của :

  • · Mr Christophe , Microsoft Vietnam country manager
  • · MR Marcos Pinedo, SEA Regional DPE director
  • · Mr Nguyen Long ,Tổng thư ký hội tin học Việt Nam
  • · Lãnh đạo, chuyên gia các đối tác của Microsoft như HPT, CMC, SSP, GCS,NhatNghe…
  • và hơn 250 dại bỉeu là cán bộ, giảng viên, sinh viên của 10 trường đại học, Cao Đẳng ở TP HCM

clip_image001clip_image002


Http://msdnvietnam.net the portal for vietnam’s Developers community

Http://msdnvietnam.net the portal for vietnam’s Developers community

Silverlight Videos , Blogs, Forums,Group, Media resources,News


clip_image007clip_image008

250 attendees

clip_image009

clip_image010MVPs, Microsoft student partners and Microsoft , Partners


Microsoft community round table with S+S technical sessions (in the day of launch event)

1. Silverligh application development

2. Rich interactive application development with WPF 3.5

3. Microsoft ROBOTICS Studio

4. Microsoft Visual studio 2008

5. Data mining with SQL Server 2008

6. Windows Core

7. ASP.NET MVC

8. Funtional programming F#

9. Microsoft Photosynth


Lời cảm ơn

Bantổ chức xin cảm ơn :

· Mr Nguyen Long, VAIP General secretary

· Mr Ngo Vi Dong , Chairmain of HPT

· Mr Phi Anh Tuan , CMC HCM branch Director

· Mr Duong Anh Duc , Vice rector of Universities of science and Mr Tuan , Vice rector of FPT universities

· Pham Thien Vuong , Universty lecture , MVP candidate

· Phd Tran Minh Triet , University of Science, MVP Candidate

· Tran Van Hue, MVP

· Huynh Cong Nghia, MSP lead

· Pham Hoai Vu

· Duong Cong Phuc

· Duy Nghia and U Nhu Hieu

· Than Ba Hung , MVP Candidate

· Ta Ngoc Thuan, HPT Microsoft solution center

· Hoang Hoai Thuong

· Pham Thanh Lam

· Nguyen Bao Duy