Första skolan i Sverige med Office 365 för utbildning

Mälardalens Tekniska Gymnasium är först i Sverige med att använda Microsoft Office 365 för utbildning. Molnlösningen kan göra skolan till Sveriges bästa teknikgymnasium.
– Jag har lång erfarenhet av arbete i skola och har först nu hittat en effektiv it-lösning som kan möta behovet för elevadministration, och som samtidigt är en läroplattform, säger Susann Jungåker, vd och rektor för MälardalensTekniska Gymnasium.

Mälardalens Tekniska Gymnasium grundades 2012 av Scania och AstraZeneca, i samarbete med bolaget Telge. Bakgrunden är bristen på kompetenta tekniker inom produktion, underhåll och automation. Syftet med utbildningen är att kompetensförsörja Scania och AstraZeneca. Gymnasiet är nu först ut i Sverige med att börja använda sig av utbildningsplattformen och molnlösningen för samarbete och kommunikation.

– Plattformen lägger grunden för en kvalitetssäkrad process i undervisningen och en bättre kunskapsutveckling för våra elever. Med den här lösningen kan vår vision, att bli Sveriges bästa teknikgymnasium, bli verklighet, säger Susann.

Med Microsoft Office 365 får elever, lärare och övrig personal tillgång till e-post, snabbmeddelanden, gruppvideo och chatt. Läs mer om Office 365 >>

Kontakta Joke Palmkvist, affärsområdesansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft, om du vill veta mer om Office 365 för utbildning. Hon nås på 08- 752 29 54