Sveriges viktigaste chefsjobb är skolledaryrket

File:MFullan 300.jpgVärldens främsta skolledarforskare Prof Michael Fullan är i Sverige under de kommande 10 dagarna och besöker innovativa kommuner som prioriterar och förstår vidden och vikten av duktiga skolledare. Han har ägnat större delen av sitt liv att forska runt ledarskapet inom utbildning och vad som är de viktigaste faktorerna för att driva hållbar skolutveckling. Mycket av sin kunskap har han komprimerat på ett berättande sätt och med goda exempel i sin bok “Motion Leadership-The skinny of becoming change savvy”. Boken ger föredömligt råd om hur ledare kan driva förändringsprocesser i sina organisationer. Många känner igen Prof Fullan utifrån hans teorier runt “implementation dip” och de svårigheter att driva igenom förändring och hur det är möjligt att lyckas.

Fullans bok Motion Leadership handlar om att driva igång en rörelse. En rörelse som ger den energi och fart som krävs för att skapa en förändring. Han går igenom några av de aktiviteter som underlättar förändringsprocessen. Hur jobbar man med den naturliga oro och rädsla som kommer med förändringen hos individer? Hur ställer vi om organisationen och tar till vara den kunskap som finns i den för att förstärka och förbättra  förändrings-processen.

 

Prof Fullan ställer sig helt bakom Pfeffer and Sutton´s definition av vad visdom är “ the ability to act with knowledge while doubting what you know”. Och det ger sig uttryck i vad Fullan “learning is the job”. Att ständigt fortsätta att nyfiket lära sig och omvärdera utifrån de intryck och kunskaper som finns runt omkring oss varje dag. Han förklarar också Motion Leadership med de orden “the notion is to create an experience that is tantamount to watching and being in a movie at the same time”. I detta ligger mycket av hans teorier av “Ready Fire-Aim”. Vi måste våga prova och komma utanför våra bekvämlighetszoner och få möjlighet och tolerans att få göra fel. Om detta inte ges kommer heller ingen förändring och ske och därigenom hamnar man ohjälpligt efter. Att vara en förändringsagent innebär att man måste ta bort rädslan för förändring men också att man som ledare tar på sig ansvaret och också påvisar tydligt att man själv är beredd att ta på sig fullt ansvar för det som sker inom organisationen. Ett bra sätt som Fullan rekommenderar är att säga att jag provar först för att klart påvisa att det är ok att inte kunna eller att göra rätt första gången. I boken refererar han till Tom Brighouse, Englands förändrings tsar som säger följande till unga ledare; “ If you are being questioned by your superiors or the media about a particular matter and you don´t know the answer, for heaven´s sake don´t “blag” and fake the answer. Don´t be afraid to say you don´t know, but you will find out and report back. If you´re in charge and something goes wrong because of the mistake of a subordinate, take the blame, accept the responsibility, and don´t leave your people out to dry,” Enkla råd som kan tyckas vara överflödiga att nämna men som aldrig nog kan understrykas för att skapa ett förändringsklimat i organisationen. Det ger en vilja och en kraft till hållbar utveckling för inte bara en skola utan för en hel kommunen och ännu bättre ett helt land. För Prof Fullan anser att det inte är tillräckligt att bara lyckas med en skola om än det är en god början. Utan skall förändring verkligen vara hållbar över tid så måste ett nätverk av skolor byggas samman till en skolutvecklingsprocess där nätverket av skolor frivilligt och gärna delar med sig av information om goda exempel. Då först blir det hållbart. /Eva