Changetech forandrer vaner, livsstil og personlige egenskaper ved hjelp av Windows Azure

Changetech AS er et norskeid selskap med historie tilbake til 2003. Changetech leverer psykologiske intervensjoner via web og mobiltelefon. Disse intervensjonene er forankret i vitenskapelig psykologi, bruker psykologiske terapier og tekninkker og hjelper folk til en sunnere livsstil og et bedre liv. Selskapet har produsert tjenester som er distribuert til mer enn 1 million mennesker i over 50 land.

Changetech utvikler, designer og leverer programmer som skal hjelpe folk med å oppnå varig atferdsendring (for eksempel slutte å røyke, redusere alkoholinntaket, spise sunnere, bli mer fysisk aktiv, gå ned i vekt) eller få et bedre liv (for eksempel få mindre stress og bekymringer, mindre depresjon, bedre livskvalitet, leve bedre med kronisk sykdom). Disse programmene er laget med utgangspunkt i vitenskapelig dokumenterte psykologiske terapier og teknikker. Programmene leveres til bruker via web og mobil-telefon. Det foregår en stor grad av individualisering av programmenes innhold.

I utgangspunktet var Changetech et selskap som baserte seg på å "leie" teknologi av andre leverandører. Dette viste seg å være både kostbart og lite hensiktsmessig i forhold til produksjon og distribusjon av tjenestene. I løpet av de siste årene har derfor Changetech utviklet en egen teknologi-plattform. Denne gjør det mulig for oss å produsere våre tjenester på en industrialisert måte. Ved å kombinere bruk av Microsoft SQL-Server 2008, Microsoft Visual Studio med det siste innen Adobe Flash teknologi kan vi produsere tjenester som vil fungere i samspill med alle moderne web-browsere og gir en rik brukeropplevelse. Windows Azure gir oss mulighet for å hoste og distribuere våre programmer i et globalt marked, til lave og fleksible driftskostnader. Sammen med resten av vår nye teknologiske plattform gir det hele muligheter for lavere kostnader til produksjon og distribusjon, lavere pris ut til kunde og nye og innovative forretningsmodeller.

Changetech vil i løpet av 2009 og 2010 for eksempel lansere tjenester som vil hjelpe folk til et lavere alkoholforbruk, leve bedre med ADHD og forebygge fødselsdepresjon.

Changetech er i dag et relativt lite selskap, men løsningen har et stort potensiale. Skalerbarheten i løsningen er derfor veldig viktig. Liten kost for liten last i dag, men muligheter for å skalere opp når behovet etterhvert vokser. (Changetech har tidligere levert løsninger som har hatt over 1 million brukere worldwide, og ser viktigheten av denne skalerbarheten.)

Et annet viktig moment med Azure (mer generelt og kanskje særlig fra et mer teknisk synspunkt) er standardiseringen dette medfører i hostingmiljøet. På samme måte som utviklere i dag bygger seg kompetanse på en plattform (for eksempel .NET-plattformen) vil de nå bygge seg opp tilsvarende kompetanse på selve hostingmiljøet. Dette vil igjen medføre langt høyere stabilitet i løsningene.