Kundereferanse på Windows Azure - Moderne personalplanlegging med Quantumleap Time

Med god planlegging har du til enhver tid oversikt over ansatte, arbeidstid, kompetanse, oppgaver og ikke minst hvilke konsekvenser endringer får budsjettet.

Quantumleap (QL) Time gir deg presis oversikt hver eneste dag av planperioden for å sikre full kostnadskontroll. Gjør du en endring i arbeidsplanen, vil du i samme stund se endringer i budsjettet.

Full kontroll med nyttige verktøy som

  • Meget brukervennlig arbeidsplanlegging
  • Turnusplanlegging
  • Realtidskalkulering av kostnader
  • Trendanalyser basert på budsjetter og faktiske tall
  • Varsel om overskridelse av feriedager, kontroll av sykefravær
  • Hjelp til varsling av oppgaver rettet mot NAV
  • Terminaler med informasjon som beskjeder, arbeidsplan, tilstedelister m.m.

 

Basic Partner tilbyr også meget kostnadseffektive webterminaler for tidsregistrering og oppgaverapportering, samt applikasjoner for mobiltelefon.

Løsningene passer for butikk, hotell, restaurant, lager og produksjonsbedrifter.

 

Les mer på hjemmesiden til Quantumleap.