Kundereferanse på Windows Azure - WIMS (Web Insurance Management Systems)

WIMS er et fagsystem for forsikringselskap, agenturer, skadebehandlere og forsikringsmeglere, levert som en tjeneste!

WIMS Enterprise suite gir full støtte for å administrere alt forbundet med forsikringsavtaler. Systemet dekker alt fra  grunndata til direktesalg til kunde. Der forsikringsbransjen tidligere har laget proprietære løsninger med liten dynamikk og store kostnader til vedlikehold og administrasjon, tar Wims administrasjon av forsikring til en hverdag hvor selskapene selv definerer hva som skal selges og presenteres uten endringer av systemet.

Ved bruk av Wims blir ikke begrensningene i systemet en hindring for salgsavdelingen i forhold til hvilke markedsmuligheter som kan utforskes. Muligheten for dynamisk definisjon av produkter, mal-basert avtaleverk og totalintegrert forsikringsportal med mulighet for å selge produkter i flere kanaler gir stor frihet og lav kostnad knyttet til IT for et forsikringsselskap.

Gjennom bruk av ny teknologi og en god arkitektur har Wims et høyt nivå på nyutviklingen. Nyskapende tanker rundt tilnærming til forsikringsbransjen har gitt mange effektiviserende løsninger.

WIMS dekker hele prosessen med sine hovedmoduler:

  • Produktadministrasjon
  • Avtaleadministrasjon
  • Skadebehandling
  • CRM
  • Økonomi
  • Fornyelsesadministrasjon
  • Portal
  • Rapportering

 

Løsningen benytter Windows Azure Compute og SQL Azure.

 

Les mer på hjemmesiden til WIMS