Taskker.com - En ulik løsning for oppgavedeling levert av Made for IT

Made for IT annonserer Taskker.com, det første nettbaserte nettverk som kombinerer freelance konsulenttjenester og sosiale medier. Taskker er et gratis web-basert program som tilbyr en online plattform for deling og løsing av oppgaver. Hovedformålet med programmet er å skape bedre kommunikasjonsflyt mellom oppdragsgiver og frilanse konsulenter for alle typer oppgaver som ønskes løst. Programmet kan også brukes til prosjektrelaterte spørsmål / problemstillinger. I Taskker kan oppdragsgiver selv velge hvor mye de er villige til å betale for å få andre til å løse en konkret oppgave, organisere oppgaver i ulike kategorier, skape et nettverk av brukere eller implementere deres "oppgavelogg" på deres hjemmeside.

Taskker er bygget med de nyeste Microsoft .net / Microsoft SQL Server teknologier og inkluderer utvidelsen Taskker Add Ins, hvor brukerne kan eksportere oppgaver som ønskes løst direkte fra alle versjoner av Microsoft Office Outlook. De neste trinnene for Taskker vil være migrering til Microsoft skyen og posisjonering som en åpen og global problemdeling og løsningstjeneste. Prøv Taskker i dag ved å logge deg på med Windows Live ID eller Facebook ID.

Made for IT sitt mål er å forbedre måten menesker samarbeider på ved å tilby en annerledes løsning til hvordan det kommuniseres og utføres. For å finne innovative løsninger, blander Made for IT teknologier som gir fleksibilitet og enkelhet i brukerens liv. Made for IT er WebsiteSpark medlem.

Kontakt Marius Dima i Made for IT på telefon +47 93 67 81 93 eller service@madeforit.no for mer informasjon.