På fel köl?

Här är nåt som min mamma stör sig ofantligt på - när folk säger "på rätt köl". Vadå "rätt köl", finns det nån fel köl? Det korrekta uttrycket är "på rät köl" - rät som i lodrät.

Dagens boktips: http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0070328773/qid=1101421315/sr=1-2/ref=sr_1_2/002-9677059-7599249?v=glance&s=books. Inte på svenska, men lite kul ändå.