Saker vi inte översätter

Även om du använder en lokaliserad version av Windows kan saker dyka upp på engelska. Vissa saker är inte lokaliserbara för alla språk, t.ex. är "den blåa installationen" inte översatt i östasiatiska versioner. Vissa saker ingår helt enkelt inte i de filer som ska lokaliseras, t.ex. sånt du hittar i mappen ValueAdd på Cd-skivan. Andra saker ingår i våra filer och är lokaliserbara, men vi har valt att inte lokalasera eller översätta dem till svenska av nåt käckt skäl.

Exempel på detta är följande:

  • Namn på tjänster. Detta orsakar lite problem, för det är inte alltid uppenbart vad som är en tjänst och vad som är ett program. Vad gäller t.ex. "Automatic Updates" översätter vi inte namnet när det hänvisar till systemtjänsten, men vi översätter det när det hänvisar till det program som syns när du installerar uppdateringar. Ibland blir det fel. Beroende på vad du har installerat på din dator kanske just den här tjänsten är översatt.
  • ftp.exe.
  • Namn på maskinvaruenheter. Orsak: ofta är de produktnamn, ofta består de till mer än hälften av ord som ändå inte kan eller ska översättas, så det ser bara fånigt ut att blanda in ett par slumpvis valda svenska ord.
  • Vissa namn på användare och grupper - mest sådana som lagts till efter Windows 2000 och sådana man som normal användare inte ser*. Orsak: tidigare översattes i stort sett alla användarnamn. På sistone försöker vi undvika att översätta användar- och gruppnamn, eftersom det trots allt finns dåligt skrivna program som förutsätter att vissa konton heter en viss sak. Å andra sidan är det inte ovanligt med virus och maskar som letar efter t.ex. kontot "Administrator" eller mappen "C:\program"
  • Vissa mappnamn - mest sådana som lagts till efter Windows 2000 och sådana som man som normal användare inte ser. Orsak: kompatibilitet, precis som med grupp- och användarnamn. Dessutom har vi över åren sett en massa inkonsekvent översatta mappnamn - t.ex. Common Files, Vanliga filer, Delade filer och Gemensamma filer. Vi har kämpat med uppgraderingsbuggar när man uppgraderar till Windows XP från olika versioner av Windows NT/2000 eller Windows 9x med olika versioner av Internet Explorer och med eller utan olika användarprofiler.
  • Network Monitor Lite, som ingår i Windows 2000 Server och Windows Server 2003. Orsak: det verkar inte finnas något sug bland användare efter att få denna komponent översatt.
  • Vissa drivrutiner, inklusive användargränssnitt för att konfigurera dem - t.ex. för Digi-kort, Stallion-kort. Orsak: detta är specialiserad maskinvara, de som använder den nyttjas inte av att vi översätter dessa dialogrutor.
  • Filen dsdmoprp.dll, vilken innehåller DirectSound Effects Property Pages.
  • Filen getuname.dll, vilken innehåller namn på alla Unicode-tecken.

Nu håller vi på att planera inför nästa Windows-version, och vi funderar på om vi bör göra några ändringar i detta. Kanske borde vi börja översätta något av det som nämns ovan. Kanske borde vi sluta översätta något som tidigare funnits på svenska. T.ex. namn på och beskrivningar av prestandaräknare, vissa kommandoradsverktyg, Vet inte, vi får forska lite, se vad användare faktiskt behöver.

* Det här är en gnutta kul: I Windows finns det vissa fördefinierade användar- och gruppkonton som man ofta inte kan se. http://support.microsoft.com/?kbid=266633 har en lista över dessa. Vissa av dessa är lokaliserade i olika språkversioner av Windows. Vissa inte. Ett av dem, "NT Pseudo Domain", översattes till "NT Psuedo-domän". Ser du? Felstavat - Psuedo. Så har det varit sedan i alla fall NT 3.51, och så tänker jag låta det vara...