Svämövning

Det finns en flod mellan den by där jag bor och Redmond där Microsoft finns. För en vecka sen var floden c:a 15 meter djup, vilket i sig är ganska högt. Idag är den tjugo meter djup. För en vecka sen var flödeshastigheten 1 700 kubikfot per sekund. Idag är det närmare 60 000 kubikfot per sekund*. Hela dalen är översvämmad.

Ett par foton av den väg jag för omväxlings skull inte körde på imorse. "Vatten på vägbanan". Bra skylt.

 Lake Duvall

Det verkar som om bron över floden har klarat sig. Undrar hur det är med vägen under floden. Och nu fattar inte jag hur det är tänkt att man ska göra 45 knyck, verkar finnas risk för vattenplaning:

 

* om jag förstår detta rätt: http://ahps2.wrh.noaa.gov/ahps2/river.php?wfo=sew&wfoid=18678&riverid=204020&view=1%2C1%2C1%2C1%2C1%2C1&pt%5B%5D=144580&allpoints=143334%2C144580&data%5B%5D=all&submit=Make+my+River+Page%21