Vad heter "discovery" på svenska?

"Discovery" är ytterligare ett ord som bara inte kan översättas. Under Windows XP SP2, när stödet för Bluetooth utökades, drabbades jag av den här termen igen. Termen finns i flera sammanhang i Windows alla redan, t.ex. när det har att göra med att identifiera UPnP-enheter på nätverket, vägar över nätverket eller webbtjänster som är publicerade i UDDI.

Jag tycker att termen är lurig eftersom den mest uppenbara översättningen - upptäckt - får mig snarare att tänka på Cristoffer Columbus än på Harald Blåtand. Föga förvånande har vi varit hyfsat inkonsekventa i Windows. Här är några exempel:

"Enables discovery of UPnP devices on your home network." = "Gör att UPnP-enheter på hemnätverket kan upptäckas automatiskt."
"Negative DC Discovery Cache Setting" = "Inställning för negativ cache för upptäckning av domänkontrollant"
"Discovery URL" = "URL för upptäckande"
"Router Discovery" = "Routerupptäckt"

Jag gillar inte någon av dessa.

Andra Microsoft-produkter har givetvis andra förslag. I Axapta ser jag att "Discovery URL" är översatt till "Upptäcks-URL". I SMS används översättningen "identifiering". Å ena sidan slipper översättaren slå knut på sig själv, men förr eller senare kommer det en sträng som innehåller både "discovery" och "identification"... I Visio används ordet "sökning", t.ex har "Current Discovery Settings " blivit "Aktuella inställningar för sökning ". Den här översättningen har samma problem som "identifiering".

Min gode vän och granne här på jobbet som håller i norsk Windows har haft samma bekymmer. De har använt "gjenkjenning", "oppdagelse", "søk" och mycket annat men efter tuffa diskussioner med språkspecialisten bestämde de sig för att använda "oppdaging".

Holländarna däremot kan man alltid lita på. "Discovery" översätts helt enkelt till antingen "discovery" eller "detectie" beroende på sammanhang. Busenkelt. Jag tror det är dags för mig att söka jobb i det holländska teamet...

Korrigering 2004-11-05: Jag stavade visst "gjenkjenning" fel... lessen, grannar...