Vad heter "parse" på svenska?

Verbet "to parse" används hyfsat flitigt i olika platser i Windows, främst i felmeddelanden. Ibland är det en XML-fil som inte kan läsas in. Ibland är det ett kommandoradsalternativ som inte kan försås. Ibland tas skräpdata emot över nätverket.

"To parse" innebär att data analyseras med syfte att förstå den underliggande strukturen så att dessa data kan nyttjas som information. Som exempel, när du öppnar en fil i Anteckningar sker ingen sådan analys - filens innehåll skrivs helt enkelt ut i textfältet, oavsett vilken sorts fil det rör sig om. Om du däremot öppnar en fil i Word, analyseras filens struktur så att den kan visas på korrekt sätt.

Hittills har vi använt "att tolka" som översättning för "to parse", men det lider av det hyfsat uppenbara problemet att man snarare återkopplar "tolk" till "interpreter" än till "parser". Förr eller senare springer man säkert på en sträng som "Prolog is an interpreted language that is well suited for creating natural language parsers".

Men. Framöver kommer vi använda den försvenskning som föreslås av Svenska datatermgruppen - verbet blir på svenska "att parsa"; substantivet blir "parser". Till skillnad från Internetreformen borde denna ändring vara hyfsat transparent.


Detta inlägg publiceras i befintligt skick och innebär inga garantier eller rättigheter i övrigt.