Vad är ett "scope"?

Termen "scope" har varit ett problem. Jag antar att den fortfarande är lurig. I Windows använder vi tre olika översättningar, beroende på sammanhang:

  • "Scope" blir "definitionsområde" om det har att göra med t.ex. var en variabel är deklarerad (t.ex. global scope) eller var en identifierare är unikt (t.ex. den domän som ett visst användarnamn är definierat i).
  • "Scope" blir "scope" om det har att göra med ett exakt IP-adressintervall. Detta används ofta i DHCP, där scope innebär en grupp IP-adresser och superscope är en mängd scope.
  • "Scope" blir "omfång" om det har att göra med en mängd IP-adresser, men ofta löst definierat.

Exempel: "den lokala datorns undernät" anses vara ett omfång, men anses inte vara ett scope eftersom det inte är specifikt. "10.10.10.0/255.255.255.0" är både ett scope och ett omfång. "127.0.0.1" är också både ett scope och ett omfång.

Om vi har översatt korrekt överallt hoppas jag att meningen framgår för användaren. Det är trots allt skillnad i betydelse beroende på vad som avses (även om "scope" och "omfång" ligger väldigt nära varandra). Men... det finns andra översättningar i andra Microsoft-program. Exempel:

  • "Scope" är "definitionsområde" eller ibland bara "område" i .NET Framework och MSXML. Detta är konsekvent med när vi använder "definitionsområde" i Windows.
  • "Scope" är omväxlande "klassificeringsområde" och "område" i Visio. Varför vet jag inte.
  • "Scope" blev "omfattning" i SharePoint vad gäller sökning. T.ex. "Det kan vara bra att begränsa sökomfattningen så att[...]". Det är "omfattning" även i Project: "[...]för att bättre spegla projektets omfattning". Verkar vettigt.
  • "Scope" blev "sökområde" i Mac Office, som i "Slutet på sökområdet har nåtts". Funkar i sammanhanget.

Glasklart? Trodde precis det. Terminologi är busenkelt.