ALM Live - Flytta din källkod till Team Foundation Server

Om du eller ditt företag har investerat i Visual Studio Team System och vill migrera källkod från tidigare versioner av källkodshanterare och projekt så genomför min kollega Dag König tillsammans med Mathias Olausson från Callista en mini-roadshow i Göteborg, Malmö och Stockholm där Mathias under en halvdag går igenom källkodshanteringen i TFS och visar på sätt att migrera till TFS från andra system.

Läs mer och anmäl dig här - ALM Live