Anpassning av SharePoint med CSS

Jag får en del frågor om hur SharePoint enklast kan anpassas till ett utseende som passar ett företags grafiska profil med hjälp av exempelvis CSS. Låt mig börja med att belysa att det är absolut inte en av mina starkaste sidor, vare sig SharePoint eller CSS, men efter att ha sökt en del och även fått en del interna tips så verkar följande sidor vara bra ställen att titta på.

SharePoint Designer är verktyget som rekommenderas

Referenslista över CSS-taggar

CSS och MasterPages

Båda ovanstående sidorna är från Heather Solomon, hon verkar veta vad hon håller på med, men så är hon MVP också!

Ett “branding tool” på CodePlex har en del intressanta funktioner

Har du fler tips, posta de gärna som kommentarer till det här inlägget!