Att skriva perfekt kod…

Det pågår en kontinuerlig strävan efter den perfekta koden, eller egentligen kompetensen som behövs hos utvecklare för att skriva perfekt kod. Flera bloggar har tagit upp detta på senare tid och även det här inlägget handlar om ämnet. Vad Doolwind gör i sitt inlägg är att beskriver förhållandet mellan kvalitet och kostnad för projekt som bedriver mjukvaru-utveckling och jag tycker att flera av de påståenden och åsikter som tas upp är relevanta.

Det som kännetecknar “perfekt” kod enligt Doolwind är:

  1. Den löser ett problem!
  2. Den innehåller inga buggar!
  3. Den löser problemet optimalt!

Vad tycker du, hur kan vi motivera utvecklare och företag att investera i förmågan att skriva “perfekt kod”?