ClickOnce för mobila klienter

En mycket intressant och lärorik artikel som visar (och bifogar färdig kod) hur vi kan bygga en "själv-uppdaterande" applikation med .NET Compact Framework på liknande sätt som ClickOnce fungerar för Windows klienter.

Med hjälp av en webbtjänst som uppdateras på serversidan med den nya versionens binärfiler kan våra mobila klienter automatiskt eller vid behov hämta hem de uppdaterade binärfilerna, serialiserade över SOAP, och automatiskt uppdatera vår lokala mobila klient.

Mycket coolt och något som efterfrågats vid flera tillfällen under seminarier som hållits.

Länk till Visual Studio Magazine – Update CF Apps Automatically