Demo-applikationen: förslag på Projektstruktur

Har precis fått till en första projektstruktur för hur referensarkitekturen skulle kunna struktureras i Visual Studio. Det som saknas är de vertikala delarna, och det är också så att jag har betraktat Business Components och Business Workflows som en del av samma projekt där BW egentligen är ett specialfall av BC, men det kanske inte du håller med om, och då får du gärna säga till, kommentera i bloggen vet ja...

Du kan också se hur jag och några av mina kollegor har tänkt att flöda informationen mellan skikten genom att undersöka vilka referenser som de olika projekten har. Nu så märker jag också att jag inte är klar i presentationsskiktet, några av referenserna där bör flyttas till UIPC projektet, va skönt, då har jag lite att göra ikväll också, alternativt på planet till London.