Download details: DirectX SDK - (December 2006)

För dig som redan lyckats få tag på Windows Vista (genom din MSDN prenumeration till exempel) så finns nu den senaste versionen av DirectX SDK (December 2006) för nedladdning. Bland annat så ska det vara fixat så att DirectX Texture verktyget fungerar som det ska.

Den här versionen innehåller också den riktiga RTM-versionen av Direct3D 10.

Link to Download details: DirectX SDK - (December 2006)