eMbedded VB kan inte användas för utveckling mot Windows Mobile 5.0!

Under fredagens chatt på Pellesoft (www.pellesoft.se) frågades det varför vi inte har stöd för eMbedded Visual Basic utveckling mot Windows Mobile 5.0 enheter. Vi har sedan länge bett utvecklare förbereda sina applikationer som vill kunna exekvera på nya enheter att migrera sin kod till Compact Framework.och hanterad kod. Läs gärna mer på dessa länkar:

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnppcgen/html/migration_developers_faq.asp - vanliga frågor och svar angående migrering av applikationer.
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnppcgen/html/fromemb.asp - Migrera från eMbedded VB till Visual Basic .NET.
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnppcgen/html/migrating_evb_controls.asp - Migrera filhanteringskod från eVB till Visual Basic .NET.
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnppcgen/html/migrating_evb_forms.asp - Migrera forumlär från eVB till Visual Basic .NET.