En efterlängtad resa: ADO.NET vNeXt och LINQ

Det här är något som jag länge velat göra: Sätta mig in i nästa version av ADO.NET. Varför då kan du tänka dig, jo delvis därför att många av de personer som jag träffar vid seminarier, konferenser och möten pratar mycket om mappningsramverk mellan objekt och data i databaser. Nu verkar det som om vi börjar få ordning på vår strategi.

Det finns visserligen en hel del frågetecken kvar för mig som jag nu ska försöka reda ut, när passar LINQ och när är EDM rätt väg, så min fråga till dig: Känns det som ett intressant ämne att läsa mer om den kommande tiden?

LINQ står för Language Integrated Queries och är en del av nästa version av C# och Visual Basic med tillägg till språket för att ställa "pseudo"-SQL frågor mot objekt, databaser, DataSet och entititer.

EDM står för Enitiy Data Model och är ett ramverk för att just skapa kopplingar mellan entititetsobjekt i domänmodellen till tabeller och relationer i databasen med hjälp av ett XML-schema som heter CSDL (Conceptual Schema Definition Language).

Varför inte börja där jag själv kommer att börja, med att titta på ADO.NET teamets blogg.

Ha en trevlig helg nu...