Ett högre och lägre perspektiv

Min kollega Micke Deurell tipsade mig nyss om en resurs som helt gått mig förbi men som jag helt plötsligt har blivit löjligt förtjust i och skulle kunna tänka mig att bara fokusera på. Det är återigen vårt kära Patterns & Practices team som har släppt en iteration (det är ett projekt under utveckling) av riktlinjer för mjukvaru-arkitektur och även en del förslag och rekommendationer för specifika lösningar.

Vad innebär det här då?

Jo, att du som idag betraktar dig som arkitekt får ett perspektiv som jag hoppas ska vara till nytta för alla inblandade, du kan höja perspektivet från enbart datatåkomst eller sänka perspektivtet från SOA-nivån till en nivå som jag själv känner kan vara oerhört värdefull i valet av teknik och arkitektur.

Riktlinjerna struktureras i ett konceptuellt ramverk enligt följande bild:

AppArchMetaFrame.gif

Och det finns också kopplat till denna organisation en uppsättning applikationstyper som kan hjälpa oss att välja initiell struktur för speciella typer av lösningar. De som idag finns publicerade är:

Mobile Application Archetype

Rich Client Application Archetype

Rich Internet Application Archetype

Services Application Archetype

Web Application Archetype

Klart intressant tycker jag, hoppas att detta är något som vi kan prata mer om framöver.