Har du höga krav på kvalitet?

Med de senare versionerna av Visual Studio (2005 och 2008) så finns ett stort fokus inte bara på produktivitet utan också på kvalitet av det som utvecklas. Några saker som jag tänker speciellt på är enhetstestning, täckningsgrad och "code-metrics".

Om jag vore kund av ett it-projekt, ett behov av en utvecklad applikation som löser ett speciellt problem för mig så skulle jag absolut börja fundera på att ställa krav inte bara på slutresultatet (det som en eventuell användare ser, eller mer specifikt de funktionella kraven) utan också på kvaliten.

Jag skulle kunna tänka mig att begära att lösningen som utvecklas ska ha en täckningsgrad ("code coverage") på över 75-80% samt ett "maintainability index" på över 80-85% för att känna mig bekväm med det som utvecklats och säkerställa en potentiell vidareutveckling.

Nu har jag tagit mätetalen ovan lite från luften, men faktum kvarstår, dessa krav skulle ställa högre krav på kvalitet på resultatet, att utvecklarna som bygger lösningen har en hög kompetens i design och mjukvaru-utveckling samt att jag enklare än utan dessa krav kan vidarutveckla lösningen.

Vad tycker du?