Hjälp oss bli bättre på MSDN.SE

Vi har precis aktiverat en kortare undersökning på vår svenska MSDN sida för att få en bättre förståelse av vad som förväntas av våra svenska "online-resurser". Jag skulle bli jätteglad om du som besöker den svenska MSDN-webben tar dig tid och fyller i undersökningen, det ska inte ta mer än 10 minuter och är något som kommer att förändra vårt beteende markant framöver.

Fyll i undersökning här!

Tack på förhand!