Hur har Managed DirectX utvecklats?

Hittade en artikel om utvecklingen av den hanterade versionen av DirectX, Managed DirectX, hur utveckling har bedrivits och hur de uppsatta målen har mötts. Läs mer på: http://www.microsoft.com/resources/casestudies/casestudy.asp?CaseStudyID=16499