Hur ska våra kommande roadshows se ut?

Jag vill alltid försöka att ge så många deltagare på våra roadshows så mycket relevant information som möjligt om våra tekniker, både kommande och existerande. Agendan anpassas vanligen till ämnena och det som är aktuellt, men nu undrar jag om inte följande koncept skulle passa en stor del av utvecklarna i Sverige som håller på med .NET och Visual Studio.

En förmiddag dedikerad till rekommendationer för utveckling med .NET Framework och Visual Studio. Här försöker vi också få publiken att bidra med tips och tricks och personliga rekommendationer, lite interaktivt till och med.

08:30 - 10:00 Plattformen .NET Framework
Under de här 90 minuterna gås .NET Framework igenom och tips och tricks presenteras för att göra utvecklare ytterligare mer insatta i hur delar av ramverket kan och bör användas.

10:30 - 12:00 Verktyget Visual Studio
Under dessa 90 minuter passar vi på att rekommendera inte bara hur vi kan och bör använda verktyget Visual Studio utan också hur metoder och processer kan bidra till ökad produktivitet och kvalitet.

Sedan spenderas eftermiddagen till att introducera nya tekniker och produkter, till exempel enligt följande (vilket kan vara en aktuell agenda för våren):

13.00 - 14.00 Internet Information Server 7.0

14.30 - 15.30 Active Directory i Longhorn Server

16.00 - 17.00 Live-tjänsterna för utvecklare

Om du som deltagare hade möjlighet att anmäla dig till hela dagen och sedan välja att gå på antingen bara för eller eftermiddage, eller hela dagen (naturligtvis), vore det ett intressant upplägg?

Du har chansen att påverka, hjälp mig och oss att bli bättre på att hjälpa dig!

En annan sak: Vilket språk ska vi demonstrera med och i, jag brukar generellt använda C# men om flera skulle önska VB så har jag inga problem med att byta, vad tycker du?