Kom igång med ASP.NET MVC!

ASP.NETMVCQuickly Har nyligen läst boken “ASP.NET MVC 1.0 Quickly” av Maarten Balliauw. Det är en lite tunnare bok på lite dryga 200 sidor som ändå lyckas på ett pedagogiskt och “rakt-på-sak”-sätt gå igenom de stora koncepten i ASP.NET MVC. Boken försöker inte positionera sig som ett uppslagsverk eller referensmaterial utan är istället en genomgång av tekniken som lämpar sig för läsning från pärm till pärm, åtminstone gjorde jag det utan att känna ett behov av att gå tillbaka eller framåt för att hitta strukturen.

Det är överlag en trevlig läsning som ger dig en snabb inblick i ramverket utan att gå in på specifika detaljer. Om det är något som jag bör belysa som eventuellt negativt så är det att vissa små misstag har smygit in, antagligen på grund av att boken skrivits under beta-perioden av ASP.NET MVC, men de är relativt få och inte speciellt svåra att förlåta, ASP.NET MVC har i alla fall gått igenom tio iterationer och små justeringar vid varje release.

Vill du veta mer eller kanske rent av beställa ett eget exemplar så finns boken exempelvis på Amazon.