Kommentar till IDG: Massflytt från Visual Basic

Idag publicerades en artikel på IDG som tar upp behovet av att migrera sina applikationer från Visual Basic 6 till modernare språk och tekniker, något som har varit aktuellt under ett par år. Artikeln är mycketn välmenande från mitt perspektiv, jag ser gärna att så många som möjligt flyttar från VB6 till nyare alternativ, gärna C# eller VB.NET.

Däremot så saknar jag en viktig del i artikeln:

Windows 7 har nämligen även den, exekveringsmiljön för Visual Basic 6 installerat, precis som Windows Vista och Windows Server 2008. I de flesta fall betyder det att VB6-applikationer som fungerat väl på Windows Vista också kommer att fungera bra på Windows 7. I de fall som de inte kommer att fungera, som om inte publicerade riktlinjer för utveckling har följts, finns virtualiseringstekniken Virtual XP. Den funktionen och tekniken är ett potentiellt alternativ (bland flera andra virtualiseringstekniker) som kan användas för att förlänga livslängden av applikationen utan att behöva kompilera om eller ändra i källkoden.

Med Virtual XP kan du till och med dölja för användaren att applikationen är virtualiserad i och med att applikationen, trots installation i ett virtuellt XP-operativsystem, finns exponerad i start-menyn i Windows 7. Mycket coolt!

Mer information om Microsofts ställning finns här!