Kvalitativa demonstrationer under MSDN Live och andra evenemang...

Under de senaste åren som vi genomfört våra seminarier i form av The Code Machine och MSDN Live så har vi kontinuerligt ökat antalet och längden på demonstrationerna som visats under seminariena. Detta naturligtvis baserat på kommentarer som vi samlat ihop i våra utvärderingar där ni i publiken efterfrågat mer och bättre demonstrationer. Jag tror nu att vi har hittat en bra balans i antalet demonstrationer, men vi har fortfarande en del kvar att arbeta på när det gäller kvaliten.

Ett förslag som vi verkligen har tagit till oss är att istället för att skapa "lösryckta" demonstrationer och börja koda från början varje gång istället försöka att skapa någon sorts referensapplikation som vi alltid utgår ifrån och vidareutvecklar under våra seminarier. Ett lyckat exempel på detta är det arbete som 2xSundblad har gjort med sin galopp-applikation som många redan känner till och vet hur den ser ut och fungerar.

Vad tror du om den idén och har du isåfall förslag på någon typ av applikation som vi borde använda oss av och vidareutveckla, lokalisera och jobba vidare med?

Applikationen bör nog i sin första version inte vara allt för avancerad, ha både ett webb och ett windows-gränssnitt samt en mindre databas-arkitektur. Frågan är om det är tillräckligt för?