Labba med WPF?

!!Uppdaterad!! 

Microsoft i Schweiz har tagit fram en utmärkt laboration i Windows Presentation Foundation där du använder .NET Framework 3.0, Microsoft Expression Blend och Visual Studio 2005 för att bygga en replika av Outlook 2007.

Ladda hem laborationsmaterialet och prova på själv!

Eftersom Schweiz verkar ha lite strul på sina utvecklarsidor så följer här direktlänkar till materialet:

Labbmanualen hittar du här!
Projektfiler hittar du här!