Licensering av Visual Studio 2005 Team System

Sedan mars när vi annonserade prissättningen och licenseringen av Visual Studio 2005 har vi emottagit en hel del kommentarer, i stort sett så har dessa kommentarer fallit inom följande områden:

1. MSDN Universal har positionerats av oss själva (på Microsoft) som sättet att få tillgång till "allt som en utvecklare behöver" och i och med de annonserade förändringarna så förändras denna bild.
2. Oklarheter i vilken version (SKU) som är aktuell för respektive utvecklare.

När det gäller fråga 1 så är det vanligt att vår kommande prissättning ifrågasätts, speciellt av ensamma utvecklare och mindre utvecklingsföretag som behöver och vill ha den kompletta uppsättningen verktyg som Visual Studio 2005 Team System med Team Foundation Server erbjuder i form av processmetodik, hantering av hela projektets livscykel, designverktyg för arkitekturen, avancerade testverktyg och naturligtvis alla produktivitetsuppdateringar för utvecklare.

Därför är jag mycket intresserad av att veta hur de kommande planerade förändringarna kommer att accepteras på marknaden, själv känner jag en stor trygghet i det faktum att vi tagit till oss den konstruktiva kritiken och försökt att lösa utmaningarna:

1: I varje version av Visual Studio 2005 Team System (Architect, Developer, Test) kommer det att medfölja en version av Team Foundation Server som begränsas till fem användare vilket förhoppningsvis är tillräckligt för de mindre utvecklingsföretagen, om ytterligare behov finns så kommer ni med största sannolikhet märka att Team Foundation Server är mycket mer kosnadseffektivt än existerande källkodshanterare och erbjuder också mycket mer värde i form av den integrerade livscykel-hanteringen i Team System.

2: Utvecklare som har en individuell MSDN Universal Prenumeration redan idag och som vill ha åtkomst till hela sviten av produkter och tekniker i Team System, kommer kunna uppgradera till Team Suite (som alltså innehåller alla tre roller) till förnyelsepriset för den aktuella prenumerationen. Lite beroende på vilka volymavtal just ditt företag har så kan detta resultera i en "rabatt" på 75% eller mer mot att köpa en ny licens.

3: Utvecklare som har en individuell MSDN Universal Prenumeration redan idag men anser att det räcker med en av rollerna ifrån Team System, kommer att automatiskt få välja roll gratis när produkten släpps och under resterande tid av den existerande MSDN Universal Prenumerationen kommer MSDN Premium att skickas ut istället.

4: Utvecklare som i version 2005 vill ha motsvarigheten till den existereande MSDN Unviersal Prenumerationen kan helt enkelt välja Visual Studio 2005 Professional med MSDN Premium och då få en funkitionellt likvärdig version till ungefär 15% mindre än vad de betalar idag.

Det finns också en uppdaterad sida med mer information om versionerna och hur dessa förhåller sig till varandra: http://msdn.microsoft.com/howtobuy/vs2005/

Vad är dina åsikter om dessa lösningar och förändringar?