Lite nya MSDN TV filmer

Fredrik Normén har hjälpt oss att spela in två nya MSDN TV filmer och de finns nu publicerade på Channel9. Vi håller fortfarande på att utvärdera vilken publiceringsmetod som är lättast att hantera och Channel9 är för närvarande den som har flest fördelar, vad tycker du?

MSDN TV - Introduktion till Dynamic Data

MSDN TV - Introduktion till Managed Extensibility Framework