Mats Helander säger: SOAha!

Och debatten fortsätter, den här gången har jag läst ett intressant inlägg av Mats Helander, ett välkänt ansikte vid utvecklarkonferenser. Mats har träffat Beat Schwegler (som du kan träffa här i Stockholm den 27:e februari) vid en konferens och över en middag diskuterat SO (Service Orientation) och anser nu att det verkar ha en naturlig plats hos företagen, åtminstone företag som vill bli kostnadseffektiva och få en större lönsamhet, och det är nog, hmm, typ alla...

Länk till Mats Helander: SOAha!