Microsoft Excel: Nästa generations 3D-motor?

En lysande artikel om en oväntad och förbisedd förmåga hos Excel, frågan är nu bara när de stora företagen inser styrkan och byter ut Unreal, Frostbite och alla egna hopkok mot något som verkligen fungerar. Vi kanske själva ska integrera i nästa generations Xbox?

Det finns faktiskt lärdomar i artikeln!

Gamasutra - Microsoft Excel: Revolutionary 3D Game Engine?