Microsoft Live: Frågor i Göteborg

Under frågestunden i Göteborg togs följande upp:

Fråga: Vad händer med Application Center och specifikt funktionen att kunna synkronisera lastbalanserade webbservrar?
Svar:Application Center sidan finns det ett whitepaper som tar upp migreringsvägar och vart dessa funktioner är på väg. Så vitt jag förstått efter att ha försökt sätta mig in i materialet så kommer Application Center att delas upp och det som just nu efterfrågas rymmas i System Center.

Fråga: Hur får vi använda Ribbon i våra egna applikationer?
Svar: Det går att licensera gränssnittet i Office 2007 till att använda i egna applikationer och det finns beskrivet på denna sida!

Fråga: Hur bör vi designa åtkomsten till våra databaser, per användare eller med användningen av roller?
Svar: Jag vill rekommendera den som är intresserad av diskussionen som hölls under frågestunden att besöka Patterns & Practices webbsida på www.microsoft.com/patterns, eller varför inte gå direkt till arkitekturdelen.