Microsoft Live: Frågor i Örebro

Under frågestunden pratades det mest om Visual Studio Team System och då speciellt om Team Foundation Server!

Fråga: Använder Microsoft själva Team Foundation Server?
Svar: Japp, och vi håller kontinuerligt på att migrera våra tidigare använda system till TFS, det går att läsa mer om våra erfarenheter och andra kunders på den här sidan!

Fråga: Finns det några formella rekommendationer och tips för arkitekturen, licensering, extern åtkomst?
Svar: Absolut, det finns massvis av information på Team Foundation Server hemsidan (samma som ovan). De här dokumententen verkar vara mycket bra:

"Planning for Team Foundation Server"
"Installation and Administration of Team Foundation Server"
"Configuration and Management of Team Foundation Server"

Jag vill också tips om min kollega Dag König som jobbar som Visual Studio Team System specialist hos oss på Microsoft. Han har en mycket uppskattad blogg och "podcastar" kontinuerligt!