MSBuild: möjligheten att anpassa kompilering.

Under MSDN Live var det flera som frågade om hur MSBuild fungerade och vilken möjlighet till anpassning som finns. Bland annat diskuterades det vid flera tillfällen om det går att använda Visual Studio 2005 för att bygga applikationer på .NET Framework 1.1, men tyvärr är så inte fallet, precis som tidigare versioner av ramverket så är utvecklingsmiljön anpassad för utveckling mot en specifik version av ramverket:

Visual Studio .NET 2002 : .NET Framework 1.0
Visual Studio .NET 2003 : .NET Framework 1.1
Visual Studio 2005 : .NET Framework 2.0

Däremot så går det att just använda anpassningsmöjligheterna i MSBuild för att samtidigt som Visual Studio 2005 kompilerar applikationen mot version 2.0 av ramverket så kompileras det också mot 1.1 och 1.0. Vill du läsa mer om det så har Mark Michaelis skrivit ett blogginlägg om just det.

Mer information om MSBuild kan du hitta på följande länkar:

En introduktion till MSBuild kan du hitta här
En amerikansk MSDN TV inspelning om MSBuild
Laborationer och uppgifter som kan användas för att lära sig mer