MSDN TV Live: WCF i olika applikationer - demokoden

Imorgon fredag genomförs den tredje delen av åtta om Windows Communication Foundation via LiveMeeting. Den här gången kommer jag att ta upp olika sätt att " "hosta" sin tjänst och även titta på asynkron programmering och lite grann om mobilitet.

Ett önskemål som kom upp förra veckan var att du som tittare skulle kunna ladda hem koden i förväg för att själv prova på demonstrationerna som jag sedan genomför och därför har jag nu laddat upp koden här.

Du som inte är anmäld ännu kan så klart göra det här!