Mycket litet F# program för XNA Framework

Det här är det minsta F#-programmet som jag lyckats skapa för att köra igång XNA Framework med en korn-blå bakgrund, likt den grundstubbe som initieras när vi skapar ett nytt projekt i XNA Game Studio 3.0. Prova att installera F#, exempelvis härifrån, och sedan att klippa in koden nedan i en fil med ändelsen .fsx. Då kan du exekvera koden med F# interactive console och ett härligt demo börjar…

#light

#I @"C:\Program Files\Microsoft XNA\XNA Game Studio\v3.0\References\Windows\x86";;

#r "Microsoft.Xna.Framework.dll";;

#r "Microsoft.Xna.Framework.Game.dll";;

 

open Microsoft.Xna.Framework;;

open Microsoft.Xna.Framework.Graphics;;

 

type

  MyGame() as self =

  inherit Game()

 

  let mutable graphics = null

 

  do

    graphics <- new GraphicsDeviceManager(self)

 

  override self.Draw(x) =   

    graphics.GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue)  

    base.Draw(x)

 

do

  let game = new MyGame() 

  game.Run()