".NET 3.5 Enhancements Training Kit"

Den 11:e april släpptes ett utbildningsmaterial för .NET Framework 3.5 som innehåller powerpoint-presentationer, demos och labbar om flera av nyheterna i .NET Framework 3.5. Bland de tekniker som tas upp kan nämnas:

  • ASP.NET MVC
  • ASP.NET Dynamic Data
  • ASP.NET AJAX History
  • Kontroller i ASP.NET Silverlight
  • ADO.NET Data Services
  • ADO.NET Entity Framework

Ladda hem här: .NET 3.5 Enhancements Training Kit