.NET Framework 4.0 och “Dublin”

I och med Visual Studio 2010 och .NET Framework 4.0 kommer Microsoft också att släppa en del nya förmågor till Windows Server. Dessa förmågor går just nu under kodnamnet “Dublin” och kommer att bidra till att Windows Communication Foundation och Windows Workflow Foundation får en gemensam värdprocess. Det finns visserligen ett embryo till liknande idag i och med WorkflowServiceHost men i och med “Dublin” får vi en gemensam process som erbjuder enkel skalbarhet av tillståndshanterade tjänster, meddelandebaserad kommunikation och stöd för kommande “Oslo” relaterade tekniker som modellering och “repository”.

Windows Communication Foundation 4.0 får en del nya funktioner i och med nya projektmallar för REST-baserade lösningar, stöd för SOAP over UDP, WS-Discovery och WS-I Basic Profile 1.2. Något som jag också själv är nyfiken på är möjligheten att helt i XAML deklarera hela applikationer, från presentation (WPF) till data till tjänster (WCF) till flöden (WF).

Windows Workflow Foundation 4.0 kommer att få en tiofaldig prestandaförbättring som det nu ser ut. Det kommer också nya flödes-modeller och aktiviteter, bland annat stöd för PowerShell. Den visuella designern ska också få sig en ansiktslyftning och få ytterligare flexibilitet för ISV’er att integrera i sina lösningar.

Det kommer ännu fler annonseringar i och med PDC 2009 och jag kommer att vara där, det känns verkligen bra, tycker jag!

Läs mer om Dublin och ladda hem ett kortare “whitepaper”!